El centre comercial Gran Jonquera Outlet & Shopping torna a l’activitat preparat amb totes les mesures de seguretat

S’ha intensificat el protocol de mesures de seguretat, higiene i salut per garantir un retorn segur a visitants, treballadors i proveïdors

El centre comercial Gran Jonquera Outlet & Shopping ha implementat un pla d’acció per tal que la reobertura de les seves instal·lacions sigui segura.

El paquet de mesures inclou la valoració de l’entorn, intensificació de la neteja i desinfecció regular i sistemàtica de la galeria comercial i les zones comunes, amb especial atenció a les zones i superfícies més sensibles (botons d’ascensors, passamans, poms de portes, taulell de benvinguda, etc.) així com la neteja reforçada dels banys. Per a aquestes tasques es fan servir addicionalment productes específicament homologats per Sanitat per combatre la propagació del Covid-19. En aquesta línia, es realitza també una estreta vigilància de les instal·lacions i sistemes de climatització i subministrament d´aire per tal de garantir un correcte manteniment i neteja del equipament així com per poder ventilar de manera correcta, ampliada i continuada els espais interiors, reduint les partícules suspeses en l’aire fent una renovació constant de l’aire, per tal de millorar la seva qualitat en particular i el confort ambiental general.

D’altra banda, es promouen bones pràctiques de convivència i distanciament social per a minimitzar el risc de contagi i transmissió. Entre elles, l’ús de solucions tecnològiques de compteig i el control dels accessos i els fluxos de persones; la senyalització mitjançant vinils de la distància de seguretat recomanada a les zones de trànsit, control de la mobilitat interna amb entrades i sortides diferenciades així com dues franges d’accés prioritari per aquells col·lectius més vulnerables (de 9 a 10 del matí i de 7 a 8 del vespre); i l’adaptació tant del centre comercial com dels seus operadors de moda, serveis, oci i restauració, els quals han ajustat els seus protocols a les restriccions i aforament establerts per les autoritats sanitàries.

De la mateixa manera, cal destacar que s’han instal·lat dispensadors automàtics de gel hidroalcohòlic per tot el centre comercial per tal de garantir de manera permanent l’accés ràpid i segur a tot el públic a un punt de neteja i desinfecció, així com la instal·lació de mampares de protecció al Punt d’Informació i la dotació al personal propi del centre d’EPIS i mesures per un entorn laboral i comercial segur.